Önce  bu soruyla başlayalım, KAZAN Nedir​ ?

Basitçe söylemek gerekirse, bir buhar jeneratörü veya bir kazan, suyun havanın varlığında istenen bir sıcaklıkta, basınçta ve tercih edilen bir kütle akış oranının buhara dönüştürülmesiyle ısıtıldığı kapalı bir kaba denir.
Sıcak akışkan ve soğuk akışkan arasında ısı alış verişi için kullanılan mekanik bir ısı değiştirici vardır.
Kazan sistemi üç farklı sistemden oluşur:
- Besleme Suyu Sistemi: Bu sistem gerekli su miktarını kazana beslemek ve buhar talebini karşılamak için debisini otomatik olarak düzenlemek için tasarlanmıştır.
- Buhar sistemi: Bu sistem, kazanda üretilen buharın toplanmasından ve kontrolünden sorumludur.
- Yakıt sistemi: yakıt sistemi, Isı üretmek için gerekli ekipman kombinasyonudur.

Soğutucu kompresörü nedir?


Bir soğutucu kompresörü, soğutma döngüsünde hayati bir rol oynayan bir cihazdır:

Soğutma kompresörü bir otomobil motoruna çok benzer. Bu sistemde, motor soğutucuyu bir silindir içinde sıkıştırmak için pistonu tahrik eder. Piston silindire doğru hareket ederken, soğutucu akışkanı evaporatörden emer.

Absorpsiyonlu Çiller Nedir?

Bir absorpsiyonlu soğutucu, temel olarak, soğutma sistemini çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlamak için bir ısı kaynağı kullanan bir buzdolabıdır. Bu soğutucular, elektriğin pahalı olduğu ülkelerde ve kompresörden gelen gürültünün de sorunlu olabileceği geleneksel kompresörlü soğutucuların  yerini giderek daha fazla almaktadır.

Absorpsiyonlu Çiller'in çalışma prensibi nedir?

Bir absorpsiyonlu soğutucuda, su buharı yoğunlaştırıcı bölümle temas eder ve daha sonra onu bir sıvı haline getirir. Bu sıvı su, kondansatör içindeki bir tepsiye aktarılır ve daha sonra bir borudan buharlaştırıcıya geçer. Suyun hacimsel akış hızı, sabit bir delik vasıtasıyla kontrol edilir. Buharlaştırıcı çok düşük bir basınçta tutulur ve bu düşük basınç, suyun buharlaşıp sönmesine ve sıcaklığının düşmesine neden olur. Su sıcaklığını  4 ° C'ye düşürür. Soğutulmuş su, binanın soğutulmasında istenen fan coil ya da üfleyecilerle taşınır. 

 

Absorpsiyonlu Çiller'lerin Çeşitleri :

Bazıları aşağıdakileri içeren birçok farklı Absorpsiyon soğutucu tipi vardır

  • TEK ETKİLİ SICAK SU KULLANILARAK ELDE EDİLEN SOĞUTUCU :

Tek etkili bir sıcak su tahrikli absorpsiyonlu soğutucuda, su bir çift tepsi sisteminden gelen bir soğutucu tarafından soğutulur. Buharlaşmış soğutucu daha sonra jeneratörden gelen konsantre bir çözelti içine emilir. Buharlaştırılmış soğutucuyu absorbe etmek için konsantre çözelti seyreltilir. Bu işlem, ısı su tarafından emildiğinde bir kez tamamlanır. Emici içindeki seyreltilmiş çözelti daha sonra bir Isı değiştirici vasıtasıyla jeneratöre akar. 95 ° C civarında olan sıcak su seyreltilmiş çözeltiyi ısıtır ve soğutucu akışkan sonunda buharlaştırılır. Buharlaşmış soğutucu şimdi yoğuşturulur ve soğutucu devresine geri döner.

  • ÇİFT ETKİLİ SICAK SU SÜRÜCÜLÜ SOĞUTUCU :

Tek etkili sıcak su tahrikli absorpsiyonlu chiller'in aksine, çift etkili sıcak suda çalışan, soğutulmuş su bu sefer iki defa bir tepsiden gelen soğutucu tarafından iki defa soğutulur. 2. jeneratörden gelen buharlaştırılmış soğutucu, konsantre çözeltiye emilir. İkili tepsi sistemi sayesinde, emilebilecek Buhar miktarı iki katına çıkarılır. Isı daha sonra soğutma suyuna emilir. Düşük bir sıcaklıkta seyreltilmiş çözelti ilk üretecine akar. Sıcak bir suya maruz bırakıldığında, seyreltilmiş çözelti ısıtılır ve soğutucu daha sonra buharlaştırılır. Emici çözelti daha sonra ikinci jeneratöre ve bu sefer yüksek bir sıcaklıkta akar. Sıcak su daha sonra çözeltiyi ısıtır ve daha fazla soğutucu buharlaştırılır. Birinci jeneratörde ve ikincisi üretilen soğutucu buharlar yoğuşturulur ve daha sonra buharlaştırıcıya aktarılır. Kondansatördeki ısı daha sonra bir soğutma suyu tarafından emilir.

  • DOĞRUDAN ISI VERİLEN SOĞUTUCU :

Tek etkiliye benzer sistemde , sisteme doğrudan sıcaklık bir egzost ya da baca çıkışı olarak verilir, bu sistemde, çözelti ve soğutucu akışkanın yenilenmesi için çözelti doğrudan doğal gaz alevi ile ısıtılır.


Soğurma Soğutucuları kullanmanın yararları :
Bir soğurma soğutucusunun kullanılması, aşağıdaki gibi birçok avantaja sahiptir:

  • Çalışma ömürü uzundur, yaklaşık 20 yıla kadar dayanır.

  • Üretilen soğuk düşük enerji maliyetindedir, mevcud atık ısıyı kullanır.

  • Kompresör olmaması nedeniyle, elektrik motorlarındaki gürültü ve titreşim önemli ölçüde azalır ve bu sayede sessiz çalışırlar.

  • Sistemin kurulum ​​maliyeti, geleneksel sistemlere göre daha rekabetçidir.

  • Soğuk veya sıcak üretimi için fazla elektrik tüketmemesi nedeniyle, işletmelerde enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır.

  • Bölgenizde bir buhar kaynağı varsa, verimli bir soğutma ünitesiyle birleştirme imkanı sunar.

  • Elektrik tüketimi ve karbon ayak izi önemli ölçüde azaldığından çevresel etkisi diğer sistemlere göre en azdır.

Soğurma Soğutucularının kullanımının dezavantajları:
İlk sermaye maliyeti: Absorpsiyonlu çiller sisteminin işletme maliyeti buhar sıkıştırma sisteminden çok daha düşük olmasına rağmen, ilk sermaye maliyetinin biraz daha yüksek olduğu varsayılmaktadır.

Düşük çalışma basınçları: Soğutucu soğutma devresinin çalışma basınçları çok düşüktür ve bu bazı tesisler için sorunlu olabilir.


Sonuç olarak, absorpsiyonlu çillerler atık ısısı olan işletmeler ya da doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının ucuz olduğu bölgelerde avantajlı bir soğutma sistemidir, bu nedenle birçok şirket ve tesis normal ve geleneksel kompresörlü soğutuculardan, eski soğutma sistemlerini yeni ve gelişmiş sistemlere dönüştürmektedir.

BocekWeb© 2013